Realty Media House


Média v portfóliu RMH a naši partneri

RMH exkluzívne zastupuje nasledovné tituly:

Reality.sk - realitný portál, od roku 2001 neoddeliteľnou súčasťou internetovej komunikácie realitných kancelárií ako aj bánk, investorov, developerov a iných subjektov. Z pomedzi webov najvyššia znalosť značky, intuitívna doména, dlhodobo budovaná značka s množstvom spokojných klientov. Reality.sk je riadnym členom IAB Slovakia, s auditovaným monitoringom návštevnosti. Priemerný dosah na 140.000 unikátnych užívateľov. Aktuálnu správu z monitoringu návštevnosti ako aj socdemo dáta nájdete tu.

Vidimbyty - aplikácia pre smartphony, využívajúca najnovšiu technológiu augemnet reality (mix reality a dátovej vrstvy). Vychytávka pre cielený segment. Viac ako 4.000 inštalácií od nasadenia v roku 2011. Možnosť využiť netradičné komunikačné nástroje.

Časopis RealitySK je nástupca tradičného inzertného časopisu SLOVENSKO A REALITY, ktorý pod týmto názvom vychádzal bezmála 20 rokov. Vydavateľom je spoločnosť NARKS - INFOSERVIS a.s., ktorá zároveň vlastní a prevádzkuje internetový realitný top portál www.reality.sk. Časopis RealitySK využíva spojenie s „on-line life“ www.reality.sk a je koncipovaný ako tlačený formát tohto najobľúbenejšieho realitného internetového portálu. Rekonštruovaný časopis RealitySK je nasmerovaný do medzery medzi life-style magazínmi a inzertnými periodikami. Originalita jeho koncepcie spočíva v aktuálnosti obsahu a modernej forme, ktorá vychádza z terminológie, sviežosti a slobody internetu. Synergicky využíva spojenie s Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska v odbornej tematickej časti a na druhej strane slobodu názorov laickej verejnosti na internete.

Aj Vaše médium tu môže byť - základnou myšlienkou RMH je poskytnúť profesionálne služby partnerom, ktorý majú záujem posunúť svoj biznis model ďalej. Vďaka otvorenému konceptu je možné privítať každé médium, ktoré sa profiluje v oblasti realít, bývania, architektúry, stavebníctva. Dohodnite si stretnutie a podmienky účasti v RMH projekte Vám radi vysvetlíme.